Valmennus

Valmennus

Valmennusprosessini kantava teema on yksilöllisyys ja se alkaa heti ensimmäisestä yhteydenotosta. Potentiaalinen valmennusasiakas laatii ensimmäiseksi alkukartoitusraportin antamieni ohjeiden pohjalta ja sen perusteella pystyn muodostamaan jo kohtuullisen tarkan kuvan siitä, millainen henkilö on kyseessä. Raportti käsittelee muun muassa henkilön elämäntilannetta, harjoitteluun käytettävissä olevaa aikaa, urheiluhistoriaa, ruokailutottumuksia ja tietenkin tavoitteita. Kuvien ja ruokapäiväkirjan avulla voin täydentää kokonaiskuvaa.

Alkukartoitusraportin pohjalta voin arvioida, olisiko minun valmennukseni henkilölle hyödyksi ja miten valmennuksessa tulisi juuri tämän henkilön tapauksessa edetä, sekä laatia tämän perusteella alustavan valmennussuunnitelman tuleville kuukausille tai jopa vuosille. Jotkut esimerkiksi vastaavat paremmin todella tarkkaan määrällistettyihin ratkaisuihin ja melko tiukkoihin toiminnan raameihin. Joillekin puolestaan tarvitaan huomattavasti taiteellisempi lähestymistapa, joka määrittelee vain karkeat suuntaviivat, mutta jättää niiden väliin reilusti itsenäistä liikkumatilaa. Useimmat ovat tietenkin jossain näiden ääripäiden välissä.

Joskus taas päädytään siihen ratkaisuun, että valmennus ei ole oikea ratkaisu tai ainakaan se ei ole sitä vielä nyt. Toisinaan voi olla selvää, että joku toinen valmentaja tai esimerkiksi terveydenhuollon ammattilainen osaa auttaa paremmin, jolloin ohjaan henkilön oikeaksi katsomaani suuntaan. Tällä varmistan myös sen, että pystyn pitämään lähes aina valmennuspaikkoja auki sellaisille henkilöille, joille arvioin valmennukseni todella sopivan. Tietenkin on olemassa käytännöllinen yläraja palvelun laadun varmistamiseksi, jonka täyttyessä valmennuspaikkaa voi joutua hetken aikaa jonottamaan. Näin saattaa käydä hetkellisesti esimerkiksi alkuvuodesta tai alkusyksystä.

Valmennuksessani yksilöllisyys ei useinkaan tarkoita mahdollisimman monimutkaisia ja uniikkeja ohjelmia, vaan toimivien perusratkaisujen muokkaamista kullekin yksilölle sopiviksi mm. työmäärän, intensiteetin ja liikevalintojen suhteen. Tässä alkukartoitusraportti yhdessä jatkuvan kommunikaation kanssa antavat työkalut onnistua. Toki erikoisempiakin ohjelmia otetaan toisinaan käyttöön, jos tilanne ja palaute sellaista puoltaa.

Oleellista valmennuksessani eivät siten olekaan ohjelmat ja ruokavaliot, kuten usein ajatellaan, vaan kommunikaatio. Tämäkin on jälleen yksilöllinen muuttuja, ja pitkälti valmennettavan omista mieltymyksistä ja aktiivisuudesta riippuvainen. Valmennuspalveluni toinen periaate kuitenkin on, että minä en koskaan lähesty valmennettavaa, vaan asiakkaan vastuulla on olla aloitteellinen ja aktiivinen. Jotkut valmennusasiakkaani kirjoittavat minulle useita kertoja viikossa esimerkiksi kysyäkseen jostakin ohjelman yksityiskohdasta tai jakaakseen treenivideon palautteen saamiseksi (mikä on muuten erittäin hyvää valmennussisältöä ja helposti toteutettavissa nykyaikana!). Tämä on aina ok, ja kommunikaation määrä valmennussuhteessa on rajoittamaton. Jotkut puolestaan ilmoittautuvat kerran kuukaudessa, ja summaavat päättyneen jakson asiat kerralla. Sekin voi toimia todella hyvin. Useimmat kuitenkin kirjoittavat minulle kerran viikossa. Palautteiden pituus vaihtelee ”Kaikki ok, ei muutoksia” -tyyppisestä ilmoittautumisesta tätä miniartikkelia pidempiin teksteihin. Suurin osa on jotain niiden väliltä.

Valmennettavan lähettämä raportti toimii minulle merkkinä tarkastaa sekä vapaamuotoinen palaute, että pilvipalvelimelle kirjatut tilastot päättyneeltä jaksolta. Näitä ovat yleensä ainakin kehonpaino ja treeneissä vähintään avainliikkeiden kilot, toistot, sarjamäärä ja usein ponnistelun tasokin. Kaiken tämän laadullisen ja määrällisen palautteen pohjalta minä puolestaan annan valmennuksellisen vastauksen, joka voi sisältää tai olla sisältämättä muutoksia ohjelmiin. Molemmat ratkaisut esitän aina perusteluineen ja minulta saa myös aina tarvittaessa perustelut mille tahansa ohjelmissa tai ruokavalioissa tehtävälle ratkaisulle. Kriittisyys ja oppimisen halu kuuluu hyvän valmennettavan ominaisuuksiin. Käytännössä tehtäväni on kuitenkin useimmiten arvioida, treenataanko tällä hetkellä liian paljon, liian vähän vai juuri sopivasti, ja tehdä tarvittavat muutokset treenin, levon ja ravinnon osalta. Myös pääpelin arviointi on oleellista. Ei se mitä on tehty, vaan mitä on ajateltu sitä tehdessä. Säännöllinen ja päiväkirjamainen raportointi on hyvä työkalu oman ajattelun kehittämiseksi jopa ilman valmennusta mutta valmennus toimii usein tärkeänä katalysaattorina, jotta ajatukset tulee myös kirjattua ylös.

Valmennusasiakkaideni viesteihin ja raportteihin vastaan mahdollisimman nopeasti. Vastausajat vaihtelevat viikon sisällä inboxin ruuhkaisuuden ja viestin sisällön mukaan useimmiten minuuteista muutamaan tuntiin, mutta arkisin klo 18 mennessä lähetettyihin viesteihin saa melkein aina vastauksen vielä saman päivän puolella. Yli 24 tuntia venyvä vastaus tarkoittaa, että minulta on mennyt maili tutkan alta (sitäkin sattuu mutta harvoin) ja silloin on hyvä lähettää muistutus. Lauantai-iltapäivistä maanantaiaamuun välisenä aikana olen vapaalla. Pidän lisäksi vuodessa 1-2 lyhyttä lomapätkää, joista tiedotan etukäteen. Näiden aikanakin mailini on auki mutta ei-kriittisten viestien vastaukset siirtyvät lomani ohi.

Kommunikaatiokanavana valmennussuhteessa toimii sähköposti. Tarjoan lisäksi uudelle valmennusasiakkaalleni yhden ilmaisen videopalaverin, joita voi ostaa halutessaan myöhemmin lisää. En kommunikoi pikaviestien, facebook-viestien tai vastaavien kautta.

Valmennuspalveluni kolmas periaate on pitkäjänteisyys. Useimmat valmennettavani ovat, itseni tavoin, tavoittelemassa naturaalipohjalta optimoitua kehonkoostumusta ilman varsinaisia kilpailutavoitteita ”omaksi iloksi” (”Treenaatko kisoihin, vai pelkästään omaksi iloksi?”, minulta ja valmennettaviltani on kysytty lukemattomia kertoja). Tämä ei toteudu viikoissa, eikä seuraavana vuonnakaan. Tekemisen pitää olla prosessiluonteista, ja sen harjoittelu on usein avainasemassa. Tämä harjoittelu kohdistuu enemmän kallon sisälle kuin nivelten väliin. Monet oppivat valmennuksessani pois sellaisesta huonosta ajattelusta, jossa tekemisen pitää tuntua mahdollisimman ikävältä ja numeroiden muuttua nopeassa tahdissa oletetun kehityksen suuntaan. Sellainen on kuuriluonteista. Sillä pääsee ehkä kerran kuntoon, mutta sen päälle ei voi rakentaa mitään pysyvää. Minun valmennukseni on vakuutus sille, että tekeminen palautuu säännöllisesti perusasioiden pariin ja niiden myötä rakennetaan leveä ja kestävä pohja, jonka varaan voi lopulta rakentaa korkeimman mahdollisen huipun.

Tämän takia minä en myöskään tee määräaikaisvalmennuksia, vaan valmennuspalveluni jatkuu kuukausi kerrallaan niin kauan kuin asiakas kokee saavansa siitä hyötyä. Pitkäaikaisimmat asiakkaani ovat valmennuksessani jo neljättä vuotta. Jotkut ovat kokeneet saaneensa paljon sitä lyhyemmässäkin ajassa itselleen tarvittavat eväät jatkaa omatoimisesti eteenpäin. Kolmannet ovat kyllä aivan varmasti jo kykeneviä toimimaan omillaan mutta arvostavat edelleen valmennuksen tuomaa säännöllistä tilivelvollisuutta (itselleen) ja mahdollisuutta tarkastuttaa omatoimiset päätökset objektiivisemmalla asiantuntijalla.

Vaikka olen pyrkinyt pitämään palvelun hinnan kohtuullisena (200 € aktivointimaksu ja 85 €/kk), on joskus ymmärrettävästi karsittava vähemmän oleellisia menoja. Sen takia valmennuspalveluuni sisältyy mahdollisuus laittaa se tarvittaessa tauolle ja jatkaa parempana ajankohtana ilman uutta aktivointimaksua.

Summattuna valmennukseni luultavasti sopii sinulle hyvin, jos…

 • Tavoittelet mahdollisimman lihaksikasta versiota omasta fysiikastasi naturaalina.
 • Tavoittelet parempaa perusvoimaa, peruskestävyyttä ja optimoitua kehonkoostumusta.
 • Tavoittelet parempaa terveyttä harjoittelun ja ruokavalion keinoin.
 • Olet pitkäjänteinen tavoitteenasettelussasi ja toiminnassasi.
 • Olet varma tavoitteestasi ja tiedostat, mitä sen vuoksi on uhrattava ja mitä saat vastineeksi.
 • Olet rehellinen raportoinnissa: jos esimerkiksi syöt suunnitelman ohi, minun pitää tietää siitä.
 • Kommunikointi sähköpostin välityksellä on sinulle luontevaa.
 • Olet kriittinen ja haluat oppia uutta
 • Olet aloitteellinen ja sinulla on hyvä työetiikka, etenkin harjoittelussa.
 • Olet tutustunut tuottamaani sisältöön ja olet perillä luonteestani ja valmennusfilosofiastani.

Valmennukseni ei luultavasti sovi sinulle, jos…

 • Odotat nopeita tuloksia, jonkun toisen tuloksia tai ”taikaohjelmia”.
 • Käytät lääkeaineita (pois lukien korvaushoidot) kehitystä vauhdittamaan tai etenkin jos käytät, etkä kerro siitä minulle.
 • Sinulla on syömis- tai kehonkuvanhäiriö.
 • Et ole valmis riittäviin uhrauksiin tavoitteesi saavuttamiseksi.
 • Olet taipuvainen alisuorittamaan harjoittelussa tai koet vastusharjoittelun hyvin vaikeaksi (Silloin saatat hyötyä enemmän personal trainerista tai valmentajasta, joka voi toimia samalla myös PT:na).
 • Sinulla on vaikeita rajoitteita liikkumisen tai harjoittelun suhteen tai tarvitset kuntoutusohjelman.
 • Sinulla on kilpailutavoite fysiikkalajeissa.
 • Olet kuullut minusta vasta hiljattain tai olet heräteostoksilla vaikkapa nähtyäsi jonkun asiakkaani hyvät tulokset.

Jos kuitenkin vähänkin tuntuu siltä, että valmennus voisi olla oikea ratkaisu, niin suosittelen laittamaan rohkeasti mailia: ellmen.mikko@gmail.com.

Alkukonsultaatiot eivät ole millään tavoin sitovia. Niiden myötä voidaan tehdä lopullinen tilannearvio alkukartoitusraportin avulla ja päättää yhdessä, edetäänkö valmennussuhteeseen asti.